AVG

PRIVACY STATEMENT / WET OP PRIVACY
AGV (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

In het kader van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn wij als Praktijk Natura Naturans met medewerker(s ) gehouden aan de privacy wetgeving. Dit houdt in dat wij de persoonsgegevens die wij van U verzamelen onder strikte regels moeten bewaren en beveiligen tegen o.a. datalekken.

Tevens moet vast staan welke gegevens van U bewaard worden en voor welk doel. Voor deze doeleinden vragen wij U de volgende persoonsgegevens.

  • Naam, adres, postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer en/of e-mailadres
Deze gegevens hebben we nodig als contactgegevens, facturatie en voor de basisadministratie.
  • Geboortedatum/geslacht
  • Zorgverzekeraar
  • Het klant-/relatienummer dat U heeft bij Uw zorgverzekering
Deze gegevens zijn nodig om contact op te nemen voor eventueel overleg, verslaglegging naar huisarts of medisch specialist of ter informatie betreffende de behandeling(en). Dit vindt alleen plaats met toestemming van U.
  • Alle relevante gegevens met betrekking tot de klacht
  • Medicijngebruik
  • Supplementen gebruik
Deze gegevens zijn nodig voor het afstemmen/inzetten van een zo effectief mogelijke behandeling(en).


Algemeen
Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en bewaard. De wettelijke bewaartermijn voor medische dossiers is 20 jaar.

Iedere klant heeft recht op inzage in zijn/haar eigen dossier en kan een afschrift hiervan ontvangen (na schriftelijk verzoek). Daarnaast heeft U het recht om Uw persoonsgegevens te corrigeren of te laten verwijderen.

Informatie aan derden (o.a. huisarts, specialist, overheid) kan alleen verstrekt worden na een schriftelijke toestemmingsverklaring. Wij vragen U daarom bij het eerste intakegesprek een behandelovereenkomst en intake-formulier te ondertekenen voor akkoord.

Zijn er naar aanleiding hiervan nog vragen, dan kunnen deze worden toegelicht tijdens het intakegesprek.