De vijf natuurgerichte principes

In mijn Praktijk Natura Naturans wordt gewerkt volgens de vijf natuurgerichte principes ("the five principles of nature"): energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding en psyche.
Om de disbalans of gezondheidsklachten te onderkennen en waar mogelijk te verhelpen, wordt er volgens bepaalde behandelmethodes gewerkt. Elke behandeling of methode is daarbij gebaseerd op deze principes.

Energie
Energie is de basis van alles. Zonder energie kan niemand functioneren en zal men niet genezen of kunnen herstellen. Bij een tekort aan energie vindt er een gebrekkige informatieoverdracht plaats via het zenuwstelsel, hetgeen inhoud dat bepaalde organen hun werk niet meer kunnen doen en lichamelijke of emotionele pijnen of klachten tot gevolg kan hebben. De blokkades die dit veroorzaken, gaan we opsporen en daar waar mogelijk opnieuw aansturen

  • Behandelvormen/methodieken: Magnetiseren/Reiki, Breuss-massage, Shiatsu, hormoon-therapie, Bach Bloessem Remedies, psychognomie, voedingsadvies en orthomoleculair-therapie volgens PNI (Psycho-Neuro-Immunologie)

Prikkeloverdracht
Na het opheffen van de blokkades kunnen de prikkels (communicatie signalen) tussen hersenen en organen weer op gang komen. Het is nu van wezenlijk belang dat die organen ook gaan reageren op deze prikkels. Wanneer een orgaan/emotie te lang uit balans is geweest, wil dit nogal eens haperen door zwakte, het niet toelaten of door eigenbescherming. Het herstellend vermogen behoort weer op gang gebracht te worden.

  • Behandelvormen/methodieken: Magnetiseren/Reiki, Dorn-methode, Breuss-massage, Shiatsu, hormoon-therapie, hollistisch pulsen, voedingsadvies, orthomoleculair-therapie volgens PNI (Psycho-Neuro-Immunologie), homeopathie, fyto-therapie (kruiden) en celzouten

Drainage
Ons lichaam wordt behoorlijk belast met stoffen. Denk daarbij aan alle geur-, kleur- en smaakstoffen, conserveringsmiddelen, chemo, narcose, virale en bacteriële infecties, vergiffen, gassen en allerlei soorten stralingen. Onze geest weet soms niet meer hoe te reageren op al die ballaststoffen in en rondom ons lichaam. Het kan een hele taak zijn voor het lichaam om al die gifstoffen af te voeren. Een vervuild systeem heeft een nadelige invloed op ons intern lichaam en het functioneren ervan.

  • Behandelvormen/methodieken: Shiatsu, Orthomoleculair-therapie volgens PNI (Psycho-Neuro-Immunologie), voedingsadvies, homeopathie, fyto-therapie (kruiden) en celzouten, hormoon-therapie

Voeding
Elk lichaam (en geest) behoort gevoed te worden met datgene wat nodig is om goed te kunnen functioneren. Wat goed is voor de een, kan een ballast zijn voor een ander. Wanneer men toch de verkeerde voeding tot zich blijft nemen, kan dat tot lichamelijke klachten leiden. Ook onze geest kan verkeerd gevoed worden. Denk maar eens aan stress, Burn-out, overtuigingen, toezeggingen die niet waargemaakt worden, minderwaardigheidsgevoel, pesten e.d.

  • Behandelvormen/methodieken: Voedingsadvies, orthomoleculair-therapie volgens PNI (Psycho-Neuro-Immunologie), homeopathie, fyto-therapie (kruiden) en celzouten

Psyche
Een mens is een complex geheel. Wanneer men de nodige klachten heeft, is men, door onwetendheid en ontkenning van de feitelijke oorzaken, nauwelijks in staat om zelf de ziekmakende processen te achterhalen, om te keren of te veranderen. Doordat we U de juiste handvaten aanreiken en de juiste inzichten geven, komt U weer in balans. Wanneer men daarna op een juiste manier die weg blijft vervolgen, zal men blijvend resultaat hebben en niet meer terugvallen in het ontkennen van de signalen die het lichaam afgeeft. Hierbij kun je denken aan weerbaarheid bij pesten, op een goede manier een stevige handdruk geven, je stem laten horen, meedenken om anderen te helpen in plaats van dat je toelaat dat anderen over jou nadenken, juiste voeding, bewegen, sporten, arbeid e.d.

  • Behandelvormen/methodieken: Shiatsu, coaching, Bach Bloessem Remedies, navolging voedingsadviezen, orthomoleculair-therapie volgens PNI (Psycho-Neuro-Immunologie), homeopathie, fyto-therapie (kruiden) en celzouten, hormoon-therapie